Få bort stubbar från gamla träd som du fällt

Att ha stubbar från fällda träd i din trädgård kan i viss mån fylla en funktion. Detta eftersom myror brukar tycka om att använda dem som bo. Du kan också använda gamla stubbar att ställa dekorationer eller blomkrukor på. Om du inte tillhör dem som uppskattar att ha gamla stubbar i sin trädgård finns det alternativ. Ett av alternativen är att låta en firma komma och fräsa bort dem.

Stubbfräsning

Om du väljer att låta en firma fräsa bort dina stubbar så kan det vara skönt att veta att det är en skonsam metod. Dessutom är den enda restprodukten av arbetet träflis som du kan använda som marktäckning i dina trädgårdsland. Självklart är du berättigad att använda RUT-avdraget vid stubbfräsning. För att få mer information om stubbfräsning - läs mer online.

Gräva upp roten

Om det skulle vara så att du ska uppföra en byggnad på platsen där stubben idag står så räcker det inte att fräsa bort den. Detta eftersom fräsning av din stubbe lämnar kvar delar av roten under mark. Denna riskerar att multna på sikt vilket medför att marken kan sjunka. Då kan det istället vara ett bättre alternativ att låta en firma gräva bort hela roten.