Fixa den perfekta retrofesten

Retro är ett väldigt populärt tema när det kommer till fester. Men en hel del kan idag benämnas som retro så det gäller att begränsa sig något. Ett bra tema har trots allt fokus och skapar en bra samhörighet.

Utgå helst från gästernas ålder när det kommer till att välja ett passande retrotema. Antingen kan man satsa på något som alla har upplevt själv och gjorde det när de var tillräckligt gamla för att minnas, som exempelvis 1990-talet, eller något som ingen har upplevt, som 1920-talet.

För att det verkligen ska bli en bra fest bör ju alla komma utklädd. Försök efterforska hur lätt det är att hitta kläder som passar in i temat och använd detta för att informera när festen tidigast kan hållas. Skicka sedan ut tematiska inbjudningar. Med vanlig post om möjligt då detta säkert hade varit normen.

Nu är det dags att börja hitta dekoration. Stora partybutiker har nog en del saker man kan använda sig av men ju längre tillbaka ens tema gå desto svårare kan det vara att hitta något som känns autentiskt. Något som ballonger kan man nog passa in i vilket tema som helst och de modeller man känner igen från när man själv växte upp går fortfarande att hitta.

Mat och snacks är ju också något man vill kolla upp. Maten är nog den enklare då det finns bra sajter med recept och artiklar om mat från andra årtionden. Snacks kanske inte är lika enkelt då en hel del snacks vi minns från förr inte längre tillverkas.

Och självklart bör man även leta fram lite musik som passar in i tiden. Detta hjälper verkligen till att sätta stämningen och ingen fest är ju komplett utan den perfekta musiken.