Taksäkerhet som det ser ut idag

Regelbunden översyn av ditt tak är ett grundkrav för ett välmående tak som fyller sin funktion. Väder och vind är bara två alternativ på allt som ditt tak tvingas utstå. Vilken sorts tak just ditt hus har spelar mindre roll. Det gäller alla typer.

Skär ner på kostnader genom rätt underhåll av ditt tak

Ditt tak kan påverka så mycket mer än att bara ge dig tak över huvudet. En till två gånger per år, och det varje år är vad man säger angående en ordentlig översyn av ditt tak. En ordentlig översyn och service av ditt tak kan minska dina kostnader längre fram.

Olika former av underhåll

Taktvättning ger ditt tak längre hållbarhet och får ditt tak att se bättre ut ur ett visuellt perspektiv. Fukt och mossa kan skada ditt tak på lång sikt och även här har en taktvätt positiva egenskaper. Takskottning sker alltför ofta alldeles försent och snön hinner ställa till mer problem än nödvändigt. Det finns en hel del exempel på hur illa det kan gå om takskottning sker alltför sent eller utförs på fel sätt. Takskottning ska ske under säkra förhållanden och enligt de föreskrifter som finns. Läs mer på nätet.